Офіційний сайт
Грим'яцького НВК
П`ятниця, 10.07.2020, 19:58
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

 
Меню сайта
Вчителям
Різне
Учням
Корисні лінки
Корисні лінки

В школі діє факльтатив "Основи інформаційних технологій"

Основи інформаційних технологій 10–11 класи
(Укладачі: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)
Пояснювальна записка
Спецкурс «Основи інформаційних технологій» рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11 класах. Вивчення курсу сплановано на 140 годин (2 години на тиждень). Спецкурс вивчається за рахунок годин варіативної частини навчального плану закладу.
Опанування програмою спецкурсу з основ інформаційних технологій є не тільки засобом підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві та до майбутньої професійної діяльності, але і засобом практичного закріплення теоретичної підготовки, одержаної учнями на уроках інформатики. Для цього учням необхідно навчитись працювати з комп’ютерними програмами. При цьому важливо, щоб вони набули навичок роботи з різними типами комп’ютерних програм. Справа в тому, що комп’ютер є універсальним засобом, і ця його властивість краще засвоюється в процесі накопичення досвіду його різнобічного використання.
Програми, з якими працюють учні, окрім ознайомлення їх з різними галузями застосування комп’ютерів, сприятимуть досягненню трьох основних цілей:
o надавати допомогу в навчанні, тобто сприяти учням у процесі набуття знань, умінь і навичок, що передбачені програмами різних шкільних курсів;
o виробляти в учнів потребу пошуку програм, що можуть бути використані при розв’язуванні поставлених перед ними задач. Школярі мають навчитися читати програмну документацію, що допоможе при відборі й експлуатації програм та обладнання. По суті це не що інше, як один з аспектів «встановлення контролю» над комп’ютерами;
o виховувати в учнів відповідальне та бережливе ставлення до обладнання, даних та програм, якими користується широке коло людей.
Досвід показує, що при роботі з комп’ютерними програмами в учнів спостерігається більш високий рівень мотивації навчання.
У процесі опанування програмою спецкурсу «Основи інформаційних технологій» (ознайомлення із сучасним станом інформаційних технологій) учні набувають знань і вмінь:
o користуватися програмною документацією, за допомогою якої відбирати програму, що підходить для розв’язування задачі, вибирати і використовувати готову прикладну програму для розв’язування конкретної задачі (програми загального призначення, використовуючи їх як допоміжний засіб при формуванні навичок, передбачених програмами з різних шкільних дисциплін);
o працювати з текстовим редактором для написання, перегляду, редагування творів, рефератів, статей тощо;
o працювати з графічним редактором для створення та редагування зображень;
o визначати типи задач, що розв’язуються за допомогою електронних таблиць, створювати та використовувати електронні таблиці для їх розв’язування;
o створювати найпростіші бази даних (типу «Записна книжка») і здійснювати впорядкування, пошук і вибір необхідної інформації з бази даних для наступного використання в навчальній діяльності;
o користуватися інтерактивним інтерфейсом мультимедійних програм, з’єднувати дані різних типів в одному електронному документі за допомогою технології мультимедіа;
o користуватися комп’ютерними мережами різних рівнів, описувати основні послуги мереж, пояснювати та використовувати основні принципи технології пошуку інформації в Інтернеті;
o працювати з пристроями комп’ютера та виконувати запуск і зупинку програм, збереження та виведення на друк результатів роботи;
o виконувати правила експлуатації та дотримуватися дисципліни при роботі з комп’ютерами і програмами (наприклад, учні не повинні псувати обладнання, вилучати дані чи програми інших користувачів, зумисно викликати збій програмного забезпечення).
Навички використання інформаційних технологій передбачають уміння працювати з готовими програмними засобами: інформаційно-пошуковими системами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, базами даних та іншими пакетами прикладних програм.
1. Технології опрацювання текстів (30 год.)
Поняття тексту та його опрацювання за допомогою комп’ютера. Технології опрацювання текстів. Текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи. Призначення та можливості текстового редактора Microsoft Word. Запуск (завантаження) текстового редактора та вихід з нього. Вікно редактора та вікно документа. Діалогові вікна текстового редактора. Введення тексту у вікні документа. Збереження, закриття, початок нового, відкриття існуючого документа.
Пошук документа.
Використання довідки текстового редактора.
Відображення документа. Редагування тексту документа. Використання буфера обміну. Виправлення орфографічних і граматичних помилок. Форматування символів. Форматування абзаців. Форматування сторінок.
Технології опрацювання великих документів. Використання стилів. Використання шаблонів.
Вставляння таблиць у документ.
Використання вбудованого редактора математичних формул.
Використання вбудованого графічного редактора. Вставляння картинок, діаграм, автофігур, написів у текст документа.
Кодування тексту. Формати подання тексту.
Перегляд і друкування документа.
Злиття документів.
Зв’язування та вбудовування в текст документа об’єктів з інших додатків.
Відправлення документів електронною поштою.
Перегляд та створення веб-сторінок. Гіпертекст.
Ознайомлення з роботою видавничої системи (при наявності).
2. Технології опрацювання графічних зображень (15 год.)
Поняття про комп’ютерну графіку. Види комп’ютерної графіки. Графічний екран, система координат. Подання графічних зображень. Графічні примітиви. Побудова найпростіших геометричних фігур: ліній, прямокутників, кіл, дуг, еліпсів. Графічний курсор. Найпростіші динамічні зображення: обертання відрізків, обертання вершин многокутників. Побудова та дослідження графіків функцій за допомогою комп’ютера. Ознайомлення з роботою однієї з математичних програм (типу Gran-1D, Gran-2D, Derive): лінійні перетворення графіків функцій, параметричні рівняння ліній, параметричні рівняння прямої, кола, еліпса; дослідження на комп’ютері деяких властивостей еліпса та інших параметрично заданих кривих; полярна система координат; зв’язок між полярною і декартовою системами координат. Дослідження на комп’ютері деяких функцій.
Кольори, 16- і 256-колірні графічні режими. Кодування кольору в різних режимах. Кодування 256-колірних зображень.
Системи опрацювання графічних зображень. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Запуск (завантаження) графічного редактора та вихід з нього. Структура головного вікна графічного редактора. Система команд графічного редактора. Набір інструментів. Палітра кольорів. Вікно документа (зображення). Допоміжні вікна графічного редактора. Відкриття, збереження, редагування зображень. Графічні об’єкти й операції над ними. Введення тексту в зображення. Анімаційна графіка.
3. Технології опрацювання числових даних (25 год.)
Комп’ютери – інструмент обчислень. Обчислення за формулами. Призначення та можливості використання електронних таблиць. Електронні таблиці – сучасний інструмент комп’ютерних розрахунків. Обчислення в готовій таблиці. Введення чисел, формул і тексту в таблицю заданої структури. Побудова структури таблиці. Стандартні функції. Основні об’єкти в електронних таблицях і операції над ними (комірка, лист, книга). Побудова діаграм. Графіка. Форматування діаграм та таблиць. Правка книг та робочих листів: Налагодження електронних таблиць: макроси, меню, вікна, панелі інструментів, шаблони. Робота з файлами. Зв’язування та вбудовування даних та об’єктів з інших додатків. Створення баз даних за допомогою електронних таблиць. Пошук та виведення даних з таблиць. Використання електронних таблиць для розв’язування задач.
4. Технології зберігання, пошуку, сортування даних (20 год.)
Методи зберігання та пошуку даних. Елементи алгебри логіки. Інформаційно-пошукові системи. База даних як основний компонент інформаційної системи.
Вміст конкретної бази даних і її призначення. Запит до бази даних. Основні операції над даними. Технології розв’язування практичної задачі. Огляд існуючих баз даних.
Принципи побудови та функціонування баз даних. Типи баз даних. Поняття про системи управління базами даних. Структура бази даних. Опис структури бази даних. Основні об’єкти в базах даних і операції над ними (запис, поле). Введення та редагування записів. Упорядкування та пошук записів. Зміна структури бази даних. Види та способи організації запитів. Основні стандартні функції (арифметичні, рядкові, опрацювання дати та ін.). Формування звітів. Програмний режим опрацювання запитів. Використання системи управління базами даних для розв’язування задач.
5. Мультимедійні технології (20 год.)
Способи подання документів, у яких об’єднані об’єкти різних типів. Графічний інтерфейс. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення систем підготовки презентацій. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою систем підготовки презентацій, та їх властивості. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації). Розробка документів і проектів, у яких об’єднані об’єкти різних типів (текстові, графічні, числові, звукові, відео). Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.
6. Комунікаційні технології (30 год.)
Передавання повідомлень. Лінії зв’язку, їх основні компоненти та характеристики. Комп’ютерні комунікації: призначення, структура, ресурси. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Інтернет. Мережа Фідонет. Основні інформаційні ресурси (електронна пошта, телеконференції, файлові архіви). Робота з електронною поштою (реєстрація поштової скриньки, відправлення й одержання повідомлень, використання адресної книги). Налагодження поштових програм. Пошта з веб-інтерфейсом. Основи технології WWW (налагодження програми-броузера, адреса веб-сторінки, збереження та друк веб-сторінки). Файлові архіви. Інтерактивне спілкування, електронна комерція, географічні карти, пошук даних (документів, файлів, відомостей про людей).
Основи мови розмітки гіпертексту – HTML. HTML-файл. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Засоби створення HTML-документів. Оформлення тексту в HTML-документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документа. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки та звуку до веб-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями. Інтерактивні веб-сторінки (форми). Динамічні об’єкти на веб-сторінках. Система навігації в сайті. Інструментальні засоби розроблення сайту. Принципи розміщення веб-сторінки на веб-сервері. Захист програм і даних від несанкціонованого доступу. Розробка веб-сайтів (навчального закладу, освітнього, тематичного тощо).

Дата та час


П`ятниця
10.07.2020


Голосування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 42
Погода
Погода в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні
Інші школи
 • Віньковецький РМК
 • Віньковецький НВК
 • Дашковецький НВК
 • Зіньківський НВК
 • Женишковецька ЗОШ
 • Мд.-Олександрівська ЗОШ
 • Осламівська ЗОШ
 • Охрімовецька ЗОШ
 • Пилипо-Олександрівька ЗОШ
 • Петрашівська ЗОШ
 • Яснозірська ЗОШ
 • Говорівська ЗОШ
 • Зорянська ЗОШ
 • Калюсецька ЗОШ
 • Карижинська ЗОШ
 • Пирогівська ЗОШ
 • Подолянська ЗОШ
 • Слобідко-Охрімовецька ЗОШ
 • Покутинецька ЗОШ
 • Новонетечинецька ЗОШ
 • Автор Вознюк В.І. © 2020Зробити безкоштовний сайт з uCoz